Loading...
Đường dây nóng: 0218 3874 239
Văn bản
Số/ký hiệu 693/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký TPGDĐT
Ngày Ban hành 28/12/2017
Ngày Hiệu lực 28/12/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


cv_693.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 686/KH-GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thi đua
Người ký TPGDĐT
Ngày Ban hành 22/12/2017
Ngày Hiệu lực 22/12/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


kh_686.pdf
3 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 98/QĐ-GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thể dục thể thao
Người ký TPGDĐT
Ngày Ban hành 20/12/2017
Ngày Hiệu lực 20/12/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


qđ_96.pdf
4 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 681/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký TPGDĐT
Ngày Ban hành 20/12/2017
Ngày Hiệu lực 20/12/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


cv_681.pdf
809 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 96/QĐ-G&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký TPGDĐT
Ngày Ban hành 12/12/2017
Ngày Hiệu lực 12/12/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


qđ_96.pdf
4 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 663/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký TPGDĐT
Ngày Ban hành 13/12/2017
Ngày Hiệu lực 13/12/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


cv_663.pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 661/GD&ĐT
Cơ quan ban hành Phòng GD & ĐT Huyện
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký TPGDĐT
Ngày Ban hành 12/12/2017
Ngày Hiệu lực 12/12/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


cv_661.pdf
2 MB Mở Xem Tải về