Loading...
Đường dây nóng: 0218 3874 239

Thực hiện Quyết định số 2762/QĐ-BCĐ ngày 10/11/2017 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục (XDXHHT và PCGD) tỉnh Hòa Bình về việc kiểm tra công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017, ngày 22 tháng 11 năm 2017 tỉnh Hòa Bình kiểm tra và công nhận kết quả phổ cập giáo dục huyện Lạc Thủy năm 2017. Ban chỉ đạo XDXHHT và PCGD huyện Lạc Thủy đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Lạc Thủy năm 2017.

Thực hiện Quyết định số 2762/QĐ-BCĐ ngày 10/11/2017 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục (XDXHHT và PCGD) tỉnh Hòa Bình về việc kiểm tra công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017, ngày 22 tháng 11 năm 2017 tỉnh Hòa Bình kiểm tra và công nhận kết quả phổ cập giáo dục huyện Lạc Thủy năm 2017. Ban chỉ đạo XDXHHT và PCGD huyện Lạc Thủy đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Lạc Thủy năm 2017.

Thực hiện Quyết định số 2762/QĐ-BCĐ ngày 10/11/2017 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục (XDXHHT và PCGD) tỉnh Hòa Bình về việc kiểm tra công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017, ngày 22 tháng 11 năm 2017 tỉnh Hòa Bình kiểm tra và công nhận kết quả phổ cập giáo dục huyện Lạc Thủy năm 2017. Ban chỉ đạo XDXHHT và PCGD huyện Lạc Thủy đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Lạc Thủy năm 2017. 

     Đồng chí Đinh Thị Hường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT – Trưởng đoàn kiểm traphát biểu khai mạc, chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 đối với huyện Lạc Thủy.    

 
Đ/c Đinh Thị Hường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT – Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo buổi kiểm tra, công nhận kết quả PCGD huyện Lạc Thủy năm 2017

Đồng chí Nguyễn Thanh Long - Huyện ủy viên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo XDXHHT và PCGD huyện Lạc Thủy trình bày báo cáo kết quả PCGD, XMC năm 2017. Đồng chí mong muốn Ban chỉ đạo của tỉnh kiểm tra và chỉ ra những hạn chế, tư vấn những biện pháp, giải pháp có hiệu quả để huyện Lạc Thủy sẽ làm tốt hơn nữa công tác PCGD, XMC năm 2018

Đ/c Nguyễn Thanh Long - Huyện ủy viên - Trưởng Phòng GD&ĐT - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo XDXHHT và PCGD huyện Lạc Thủy trình bày báo cáo kết quả PCGD,XMC huyện Lạc Thủy năm 2017

        Sau một ngày kiểm tra tại Ban chỉ đạo huyện, kiểm tra thực tế tại xã An Bình và xã An Lạc, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đã  đánh giá chi tiết về những ưu điểm và hạn chế công tác PCGD, XMC năm 2017. Đồng chí đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa các Ban, ngành, đoàn thể từ cấp huyện đến các xã, thị trấn. Đặc biệt công tác xã hội hóa giáo dục của huyện đã làm rất tốt góp phần không nhỏ trong công tác dạy và học cũng như công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Thông qua buổi kiểm tra đồng chí trưởng đoàn kết luận huyện Lạc Thủy đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục chống mù chữ mức độ 2; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 2 tại thời điểm tháng 11 năm 2017.

 
 Các đ/c thay mặt ban chỉ đạo cấp huyện và cấp tỉnh ký biên bản kiểm tra, công nhận kết quả PCGD,XMC năm 2017

 

 

 
PGD Lạc Thuỷ
28/11/2017
Nội dung khác