Loading...
Đường dây nóng: 0218 3874 239

Chiều ngày 07/11/2014, tại Hội trường trường THCS Khoan Dụ, Khối thi đua THCS; TH&THCS tổ chức Hội nghị thi đua, ký giao ước thi đua năm học 2014-2015.

Chiều ngày 07/11/2014, tại Hội trường trường THCS Khoan Dụ, Khối thi đua THCS; TH&THCS tổ chức Hội nghị thi đua, ký giao ước thi đua năm học 2014-2015.

Chiều ngày 07/11/2014, tại Hội trường trường THCS Khoan Dụ, Khối thi đua THCS; TH&THCS tổ chức Hội nghị thi đua, ký giao ước thi đua năm học 2014-2015.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí  chuyên viên và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của  ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Hiệu trưởng Trường THCS, Trưởng khối thi đua khối THCS; TH&THCS chủ trì Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đơn vị đã được nghe đồng chí Trưởng khối thông qua Quyết định  số 938/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 về việc kiện toàn các Khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015 và Dự thảo Kế hoạch phát động thi đua của  khối. Theo Dự thảo kế hoạch, việc phát động thi đua và tổ chức thực hiện phong trào thi đua của khối nhằm phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ,  giáo viên của từng đơn vị trong khối ; tạo khí thế sôi nổi trong hoạt động thi đua, làm cho phong trào thi đua trở nên sâu rộng, đều khắp; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học 2014-2015…Các nội dung thi đua cụ thể và việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm học 2014-2015 của  khối cũng đã được nêu rõ trong Dự thảo kế hoạch.

Các ý kiến phát biểu thảo luận về Dự thảo kế hoạch phát động thi đua tập trung vào nội dung thi đua của  khối trong năm học 2014-2015 như: chủ đề của phong trào thi đua; sự phối, kết hợp giữa các đơn vị thuộc khối  trong việc thực hiện phong trào thi đua; việc kiểm tra chéo giữa các đơn vị; các giải pháp để thực hiện phong trào thi đua…


Các thành viên trong Khối Thi đua đã cùng nhau ký kết Giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ  giáo dục năm học 2014-2015 .


Hội nghị ký kết diễn ra trong không khí đoàn kết, tin tưởng và quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua của Khối trong năm học 2014 - 2015./.

 
Công đoàn
17/11/2014
Nội dung khác